Kezdőlap

A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium házirendjének kiegészítése a járványügyi védekezés idejére

 

A járványhelyzet miatt a Házirendünket az alábbi intézkedésekkel, szabályokkal egészítjük ki, igazodva az EMMI által 2022.január 17-én kiadott „INTÉZKEDÉSI TERV A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 5.verzió” című dokumentumhoz.  Ezek célja, hogy olyan körülmények között működjön az iskola, ami a lehető legjobban védi az itt tartózkodók egészségét, és minimálisra csökkenti a fertőzés veszélyét.

Betartása az iskolában dolgozókra, minden diákra és szülőre továbbá az iskolába belépő személyekre kötelező.

A szabályok visszavonásig érvényesek.

1. Az iskolába 2021. november 2-től kizárólag a következő személyek léphetnek be, és tartózkodhatnak itt:

- az a tanuló, aki a gimnáziummal jogviszonyban áll (vendégtanulót is beleértve),

- más intézmények tanulói és az őket kísérő pedagógusok, abban az esetben, ha az iskolánkban megtartott foglalkozásokra, versenyekre, rendezvényekre érkeznek,

- az itt foglalkoztatott személyek (azaz akikkel munkaviszonyban áll az iskola, továbbá portások, takarítók, pénztáros, konyhai dolgozók és büfések),

- a karbantartási, javítási, szállítási munkát végzők (eseti igazgatói engedéllyel),

- azok a bérlők, akik érvényes szerződéssel rendelkeznek,

- a jogszabályon alapuló kötelezettséget teljesítők (pl. szakmai, vagy hatósági ellenőrzést végzők),

- a gimnáziummal jogviszonyban álló tanulók szülei, gondviselői a meghirdetett szülői értekezletek és fogadóórák ideje alatt.

2. Az épületben tartózkodás ideje alatt a maszk szabályos (szájat és orrot elfedő) használata kötelező.

3. Felsőlégúti tünetek (köhögés, légzési nehézség, orrfolyás, torokfájás), továbbá hányás, hasmenés, szédülés, hőemelkedés, láz esetén az 1) pontban felsoroltak maradjanak otthon és forduljanak orvoshoz!

4. Az intézménybe érkezéskor mindenki köteles magát alávetni a testhőmérséklet ellenőrzésének. A testhőmérsékletét érintésnélküli eszközökkel mérjük. Csak akkor lehet belépni az intézménybe, ha a mért testhőmérséklet nem haladja meg a 37,8 ºC fokot.

5. Ezt meghaladó testhőmérséklet esetén a kiskorú tanuló szülőjét értesítjük, a szülő megérkezéséig a tanulót elkülönítjük. A nagykorú tanulót hazaküldjük. Ilyen esetekben az iskola „hazaadási igazolást” ad a tanulónak, amit a háziorvosnak be kell mutatni. A felnőtteknek is haladéktalanul el kell hagyni az épületet, ha a testhőmérsékletük eléri, vagy meghaladja a fenti értéket.

6. Ha valamelyik tanulónkon az iskolában napközben betegség tüneteit észleljük, az eljárás azonos az 5) pontban leírtakkal. Kérjük, hogy a szülő a tanítási idő alatt legyen telefonon elérhető!

7. A fenti esetekben a szülő haladéktalanul konzultáljon a háziorvossal, és csak teljes gyógyulás után, háziorvosi, kezelőorvosi igazolással jöhet gyermeke újra iskolába.

8. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél igazolt koronavírus fertőzés áll fenn.

9. A tanulók az iskolába érkezéskor a testhőmérséklet mérése után fertőtlenítsék a kezeiket! Napközben gyakran végezzenek alapos kézmosást, és többször fertőtlenítsék kezeiket! Az ehhez szükséges fertőtlenítő eszközöket elhelyeztük a bejáratnál, a folyosókon, és minden tanteremben.

10. A hetesek minden óraközi szünetben szellőztessék ki a tantermeket!

11 A tanulók az otthonról hozott, vagy a büfében vásárolt ételt, italt csak az osztálytermükben, a saját helyükön, vagy az ebédlőben fogyaszthatják el. A folyosókon, közösségi terekben tilos az étkezés!

12. Tanórák és étkezések után a tanulók a saját asztalukat fertőtlenítik. Ehhez a felületfertőtlenítőt és papírtörlőt az iskola tantermenként kiosztva biztosítja.

13. A tanulók lehetőleg tartsanak 1,5 m távolságot, kerüljék a csoportosulást!

14. Az őszi, téli időszakban az iskola nem szervez külföldi kirándulásokat.

15. Az iskolai rendezvények szervezésekor előzetesen meghatározzuk a résztvevők maximális létszámát és a belépés esetleges további feltételeit.

16. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

17. A szülőket kérjük, hogy iskolai adminisztrációs ügyeiket a KRÉTA e-Ügyintézés rendszeren keresztül, vagy online módon, illetve a titkárságon keresztül telefonon intézzék!

18.  Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvosi igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.

19. A szülői értekezleteket online formában tartjuk meg. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttatjuk a szülőkhöz.

20. Az emberi erőforrások miniszterének a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről szóló 29/2021. (XI.19.) EMMI határozata értelmében alapvetően a köznevelési intézménybe csak a védettség igazolását követően lehet belépni. Ez alól kivételt jelent az intézményben foglalkoztatott, a nevelő-oktató munkát végző személy, az intézménnyel jogviszonyban lévő gyermek, tanuló, a gyermeket vagy tanulót kísérő egy fő nagykorú személy a köznevelési intézmény vezetője által meghatározott pontig, valamint azon személy, aki a köznevelési intézmény területén bekövetkező, elháríthatatlan eseménnyel (pl. műszaki hiba, egészségügyi veszélyhelyzet stb.) összefüggésben az intézményvezető engedélyével végez olyan tevékenységet, amely az esemény következményeinek elhárítására irányul. (A rendelkezés értelemszerűen csak az EMMI határozat kiadását követően engedélyezendő belépésekre terjed ki, a tartós jogviszonyban foglalkoztatott olyan személy, vagy tartós jogviszony alapján beszállító olyan külső vállalkozó, aki ezen tartós jogviszonyára figyelemmel eddig is belépési engedéllyel rendelkezett (pl. konyhai alkalmazott), változatlanul beléphet, az ő intézménybe történő belépését értelemszerűen nem kell újraengedélyezni.)

21. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Ezen időszakban az érintett tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

22. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

23. Amennyiben egy köznevelési intézményben (az óvoda kivételével) egy tanuló esetében COVID-19 fertőzés igazolódik, az illető a járványügyi döntésnek megfelelően 7 nap karanténba kerül, amely 7 nap után akkor kerülhet megszüntetésre, ha a beteg már legalább 3 napja láztalan és a légúti tünetei megszűntek. Három nap tünetmentesség esetén, a tünetek kezdetétől számított 5. napon végzett negatív gyorsteszt eredmény esetén az elkülönítés feloldható, és a tanuló visszatérhet az intézménybe.

24. Az érintett osztályban a jelenléti munkarend szerinti nevelés-oktatás változatlanul folytatódik azzal, hogy az érintett tanulóval egy osztályba / csoportba tartozó tanulók közül azok, akik oltottak, személyesen vesznek részt az oktatásban, míg a nem oltott tanulók 5 napig karanténba kerülnek, ami alatt otthon tartózkodnak, és az intézmény gondoskodik az előrehaladáshoz szükséges információk (így különösen a feldolgozott tananyag, a házi feladat) megküldéséről részükre. Számukra a jelenléti oktatásba otthonról történő bekapcsolódás lehetőségét az adott intézmény a helyben kialakult módon, a rendelkezésre álló technikai adottságoknak megfelelően biztosíthatja.

 

 

Kecskemét, 2021. október 30.

egy százalék

Támogassa adója egy százalékával iskolánk alapítványát!

Appendix - A Bolyai János Gimnáziumért Alapítvány.

Adószám: 18364956-1-03

Köszönjük!

 

 

 

 

Öregdiák találkozó 2023. május 13.

Közelgő események

No events

Eseménynaptár

February 2024
M T W T F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

 

 

Tanulást segítő appok

Letölthető diákjaink által fejlesztett appok:

- App-a.apk

- dolgozapp.apk

- Learning_Machine_v1.apk

- Memoria.apk

- MilAxe.apk

- Pilots_Memory.apk

 

Megújult honlapunk

Kedves látogató!

Honlapunk megújult, a régi honlap anyagai továbbra is elérhetőek a itt:
archivum